Privacy & Cookie statement INTERSPORT

Inleiding en identiteit verwerkingsverantwoordelijke

Wij, Intersport Nederland, onderdeel van retail organisatie Euretco B.V. (gevestigd te Koninginneweg 1, Hoevelaken, ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 20074112), zorgen ervoor dat persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met privacywet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze website wordt beheerd door Intersport Nederland als onderdeel van Euretco B.V. Voor meer informatie over Euretco B.V. verwijzen wij u naar www.euretco.com. Met dit statement willen we u graag informeren over welke persoonsgegevens we verwerken, wat we met uw gegevens doen en welke rechten u als betrokkene heeft. Daarnaast willen we u informeren over welke cookies we plaatsen. Intersport Nederland zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit statement omschreven doeleinden, en alles in het werk stellen om de verwerkte persoonsgegevens te beschermen.

Verwerking van persoonsgegevens, doeleinden en grondslag


Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een betrokkene, u als klant in dit geval. Afhankelijk van de dienst of actie verwerken we verschillende persoonsgegevens van u zoals uw Klantnummer(s), Geslacht, Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam, Afbeelding van het gelaat, Geboortedatum, E-mailadres, Telefoonnummer, Mobiel nummer, Straat, Huisnummer, Postcode, Woonplaats, Land, Factuuradres, Afleveradres, IP-adres, Bank-/betaalgegevens, Voetscan, Aankoophistorie, Favoriete winkel, Sport interessegebieden, Maten van kleding en/of schoeisel, Merkvoorkeuren, Lidmaatschap vereniging, Loyalty status, Nieuwsbrief status, Spaarsaldo en Campagne historie.

Het doel van deze gegevensverwerking is de uitvoering van een (koop)overeenkomst, het informeren over een bestelling, het leveren van de bestelling, het versturen van marketingberichten, nieuwsbrieven, het invulling en uitvoering geven aan consumentenacties, klantenservice/support, reparatie of retournering van producten, het voeren van loyalty-/spaarprogramma’s, het uitschrijven van prijsvragen, het voeren van social media campagnes, social media management, het verzorgen van voetscan/loopanalyse en het verzamelen van klantbeoordelingen.

Om bovenstaande doelen te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat we persoonsgegevens verstrekken aan onze Intersport Nederland winkels (lokale ondernemers), leveranciers, bezorgdiensten en derden.

De wettelijke grondslagen voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomst, door u gegeven toestemming (bijvoorbeeld voor de nieuwsbrief) of een gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Indien u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking, heeft u het recht om die toestemming in te trekken. Intrekking van uw toestemming maakt eerdere verwerkingen gebaseerd op uw toestemming niet onrechtmatig, maar zorgt ervoor dat de verwerking moet worden beëindigd en uw gegevens (na afloop van een eventuele bewaartermijn) moeten worden vernietigd.

Verstrekking aan derde partijen en verwerkers


Wij verstrekken persoonsgegevens aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden, namelijk de host/beheerder van de website, de betaaldienstverleners die zorg dragen voor de betaling, de logistieke service provider, lokale ondernemer of leverancier die het product levert, de bezorgdienstverlener om het product te kunnen leveren, de e-mail service provider voor het verzenden van nieuwsbrieven, marketing bureaus die ons ondersteunen bij de uitvoering van consumentenacties, de leverancier van onze social media management software, de leverancier van onze voetscan/loopanalyse, onze partners voor de loyalty klantregistratie ten behoeve van het loyalty spaarprogramma, en onze partner voor de verwerking van klantbeoordelingen.

Uw gegevens zullen niet aan andere derde partijen dan onze verwerkers worden verstrekt zonder dat er een grondslag voor aanwezig is. Waar nodig zijn verwerkersovereenkomsten gesloten met derde partijen die bepaalde verwerkingen voor ons uitvoeren.

Beveiliging en bewaarbeleid


We beschermen en beveiligen de persoonsgegevens die we verwerken op een passende manier.


Wij kunnen persoonsgegevens bewaren nadat het doel van verwerking bereikt is in het kader van archivering en/of statistische doeleinden, waarbij wij ervoor zullen zorgen dat we de hoeveelheid te bewaren persoonsgegevens beperken.


Uw rechten


U heeft recht op inzage in de gegevens die we over u verwerken. Ook heeft u het recht een verzoek tot correctie, afscherming en/of verwijdering te doen, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij zullen uw verzoek uiterlijk binnen vier weken nadat u dit heeft ingediend, in behandeling nemen. Verder kunt u, indien u daar aanleiding toe ziet, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Indien u geen prijs meer stelt op ontvangst van digitale nieuwsbrieven, dan kunt u uzelf door
middel van een link in de toegezonden nieuwsbrief afmelden.

Cookies

Bij uw bezoek aan de website www.Intersport Nederland, of een van haar subdomeinen worden cookies geplaatst. Cookies zijn kleine bestanden die op uw laptop, tablet of telefoon geplaatst worden, waardoor wij informatie kunnen verzamelen over bijvoorbeeld het aantal bezoekers van de website. Zogeheten functionele en analytische cookies zorgen ervoor dat de website optimaal werkt, en geven statistische informatie over het gebruik van de website. Deze cookies mogen geplaatst worden zonder toestemming. Daarnaast maken we gebruik zogenaamde tracking cookies waarvoor uw toestemming wel vereist is.


De website van Intersport Nederland maakt gebruik van de volgende cookies:


Naam: __cfduid
Domein: .intersport.nl
Type cookie: Functioneel
Doel: Is een willekeurig gegenereerd nummer dat uw browser identificeert.
Geldigheidsduur: Sessie

Naam: __cq_bc
Domein: .intersport.nl
Type cookie: Marketing
Doel: Deze cookie bewaart het klikgedrag van de gebruiker om gepersonaliseerde productaanbevelingen op de website te presenteren.
Geldigheidsduur: 31 dagen

Naam: __cq_dnt
Domein: www.intersport.nl
Type cookie: Marketing
Doel: Geeft aan dat de browser zich heeft afgemeld voor CC Einstein-tracking voor deze site. Commerce Cloud stelt dit in met elk pagina antwoord op basis van de waarde van het bijbehorende sessie-attribuut TrackingAllow ed.
Geldigheidsduur: 10 jaar

Naam: __cq_seg
Domein: .cquotient.com
Type cookie: Marketing
Doel: Bevat informatie voor gepersonaliseerd zoeken.
Geldigheidsduur: 1 jaar en 1 maand

Naam: __cq_seg
Domein: .intersport.nl
Type cookie: Marketing
Doel: Deze cookie bewaart het klikgedrag van de gebruiker om gepersonaliseerde productaanbevelingen op de website te presenteren.
Geldigheidsduur: 31 dagen

Naam: __cq_uuid
Domein: .intersport.nl
Type cookie: Marketing
Doel: Deze cookie bewaart het klikgedrag van de gebruiker om gepersonaliseerde productaanbevelingen op de website te presenteren.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: _cc_aud
Domein: .crwdcntrl.net
Type cookie: Advertising
Doel: Verzamelt anonieme statistische gegevens met betrekking tot de websitebezoeken van de gebruiker, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen. Het doel is om de gebruikers van de website te segmenteren op basis van factoren zoals demografie en geografische locatie, zodat media- en marketingbureaus hun doelgroepen kunnen structureren en begrijpen om aangepaste online advertenties mogelijk te maken.
Geldigheidsduur: 269 dagen

Naam: _cc_cc
Domein: .crwdcntrl.net
Type cookie: Advertising
Doel: Verzamelt anonieme statistische gegevens met betrekking tot de websitebezoeken van de gebruiker, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen. Het doel is om de gebruikers van de website te segmenteren op basis van factoren zoals demografie en geografische locatie, zodat media- en marketingbureaus hun doelgroepen kunnen structureren en begrijpen om aangepaste online advertenties mogelijk te maken.
Geldigheidsduur: Sessie

Naam: _cc_dc
Domein: .crwdcntrl.net
Type cookie: Advertising
Doel: Verzamelt anonieme statistische gegevens met betrekking tot de websitebezoeken van de gebruiker, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen. Het doel is om de gebruikers van de website te segmenteren op basis van factoren zoals demografie en geografische locatie, zodat media- en marketingbureaus hun doelgroepen kunnen structureren en begrijpen om aangepaste online advertenties mogelijk te maken.
Geldigheidsduur: 269 dagen

Naam: _cc_id
Domein: .crwdcntrl.net
Type cookie: Advertising
Doel: Verzamelt anonieme statistische gegevens met betrekking tot de websitebezoeken van de gebruiker, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen. Het doel is om de gebruikers van de website te segmenteren op basis van factoren zoals demografie en geografische locatie, zodat media- en marketingbureaus hun doelgroepen kunnen structureren en begrijpen om aangepaste online advertenties mogelijk te maken.
Geldigheidsduur: 269 dagen

Naam: _ga
Domein: .intersport.nl
Type cookie: Functioneel
Doel: Gebruikt om gebruikers te onderscheiden.
Geldigheidsduur: 2 jaar

Naam: _gid
Domein: .intersport.nl
Type cookie: Functioneel
Doel: Gebruikt om gebruikers te onderscheiden.
Geldigheidsduur: 1 dag

Naam: _hjIncludedInSample
Domein: www.intersport.nl
Type cookie: Marketing
Doel: Deze sessiecookie is ingesteld om Hotjar te laten weten of die bezoeker is opgenomen in de steekproef die wordt gebruikt om Heatmaps, trechters, opnames, etc. te genereren.
Geldigheidsduur: Sessie

Naam: 3pi
Domein: .id5-sync.com
Doel: Niet geclassificeerd.
Geldigheidsduur: 3 maanden

Naam: advst_uid_11
Domein: .adxcore.com
Doel: Niet geclassificeerd.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: AFFICHE_W
Domein: .weborama.fr
Type cookie: Advertising
Doel: Cookies voor een optimale advertentieweergave en cookies die inzichtelijk maken welke door Weborama ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartners afgerekend. Door deze cookies kunt u op websites die u bezoekt, nadat u op onze website bent geweest, advertenties van ons te zien krijgen (interest based retargeting).

Naam: anj
Domein: .adnxs.com
Type cookie: Advertising
Doel: Deze cookie duidt aan of hun cookie ID is gesynchroniseerd met AppNexus partners. ID-synchronisatie stelt AppNexus partners in staat externe gegevens op het AppNexus platform te gebruiken. Zie de privacy pagina van AppNexus voor meer informatie.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: APID
Domein: .advertising.com
Doel: Niet geclassificeerd

Naam: arcki2
Domein: a.audrte.com
Doel: Niet geclassificeerd
Geldigheidsduur: Sessie

Naam: B
Domein: .yahoo.com
Type cookie: Advertising
Doel: Verzamelt anonieme gegevens met betrekking tot de websitebezoeken van de gebruiker, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen. De geregistreerde gegevens worden gebruikt om de interesse- en demografische profielen van de gebruikers te categoriseren met het doel de inhoud van de website aan te passen afhankelijk van de bezoeker.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: c
Domein: .bidswitch.net
Type cookie: Advertising
Doel: Regelt de synchronisatie van gebruikersidentificatie en de uitwisseling van gebruikersgegevens tussen verschillende advertentieservices.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: car
Domein: .id5-sync.com
Doel: Niet geclassificeerd.
Geldigheidsduur: 3 maanden

Naam: cf
Domein: .id5-sync.com
Doel: Niet geclassificeerd.
Geldigheidsduur: 3 maanden

Naam: cid
Domein: server.seadform.net
Type cookie: Analytisch
Doel: Verkrijgen van een beter inzicht in het klikgedrag van de bezoeker. Hierdoor kan de gebruikerservaring op de website worden verbeterd.
Geldigheidsduur: 10 jaar

Naam: cid
Domein: track.adform.net
Type cookie: Analytisch
Doel: Verkrijgen van een beter inzicht in het klikgedrag van de bezoeker. Hierdoor kan de gebruikerservaring op de website worden verbeterd.
Geldigheidsduur: 10 jaar

Naam: cip
Domein: .id5-sync.com
Doel: Niet geclassificeerd.
Geldigheidsduur: 3 maanden

Naam: ck1
Domein: .rlcdn.com
Type cookie: Analytisch
Doel: Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte advertenties weer te geven.
Geldigheidsduur: 179 dagen

Naam: CM
Domein: .adform.net
Doel: Niet geclassificeerd.
Geldigheidsduur: 24 uur

Naam: CM14
Domein: .adform.net
Doel: Niet geclassificeerd.

Naam: CMDD
Domein: .casalemedia.com
Type cookie: Advertising
Doel: Verzamelt anonieme gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte advertenties weer te geven.

Naam: CMID
Domein: .casalemedia.com
Type cookie: Advertising
Doel: Verzamelt anonieme gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte advertenties weer te geven.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: CMPRO
Domein: .casalemedia.com
Doel: Niet gedefinieerd.
Geldigheidsduur: 3 maanden

Naam: CMPS
Domein: .casalemedia.com
Type cookie: Advertising
Doel: Verzamelt anonieme gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte advertenties weer te geven.
Geldigheidsduur: 3 maanden

  Naam: CMRUM3
Domein: .casalemedia.com
Type cookie: Advertising
Doel: Verzamelt anonieme gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte advertenties weer te geven.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: CMSC
Domein: .casalemedia.com
Type cookie: Advertising
Doel: Verzamelt anonieme gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte advertenties weer te geven.
Geldigheidsduur: Sessie

Naam: CMST
Domein: .casalemedia.com
Type cookie: Advertising
Doel: Verzamelt anonieme gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte advertenties weer te geven.
Geldigheidsduur: Sessie

Naam: cnac
Domein: .id5-sync.com
Doel: Niet geclassificeerd.
Geldigheidsduur: 3 maanden

Naam: cookie
Domein: .onaudience.com

Naam: cqcid
Domein: www.intersport.nl
Type cookie: Functioneel
Doel: Deze cookies zijn essentieel voor het creëren van een goede shopping ervaring voor onze klanten. Ze worden gebruikt om de e-commerce porties van onze website te administreren en optimaliseren.
Geldigheidsduur: 24 maanden

Naam: cto_lwid
Domein: .intersport.nl
Type cookie: Functioneel
Doel: Niet geclassificeerd
Geldigheidsduur: 13 maanden

Naam: demdex
Domein: .demdex.net
Type cookie: Tracking
Doel: Gerichte advertentie-trackingcookie die wordt gebruikt op onze doorzoekbare kaart.

Naam: DigiTrust.v1.identity
Domein: .adform.net
Doel: Niet geclassificeerd
Geldigheidsduur: 5 jaar

Naam: DigiTrust.v1.identity
Domein: .digitru.st
Geldigheidsduur: 2 jaar

Naam: DISPATCHER
Domein: dispatcher.adxcore.com
Doel: Niet geclassificeerd.
Geldigheidsduur: Sessie

Naam: done_redirects108
Domein: .onaudience.com

Naam: dpm Domein: .dpm.demdex.net
Type cookie: Tracking
Doel: Gerichte advertentie-trackingcookie die wordt gebruikt op onze doorzoekbare kaart.

Naam: dspuuid-D13
Domein: .angsrvr.com
Doel: Niet geclassificeerd

Naam: dw_dnt Domein: www.intersport.nl
Doel: Niet geclassificeerd
Geldigheidsduur: Sessie

Naam: dwac_
Domein: www.intersport.nl
Doel: Niet geclassificeerd.
Geldigheidsduur: Sessie

Naam: dwanonymous_
Domein: www.intersport.nl
Type cookie: Functioneel
Doel: Willekeurige ID gebruikt om een ongeregistreerde shopper of een shopper te identificeren die zich nog niet heeft aangemeld, onafhankelijk van de sessie. De * in de cookienaam is een waarde die uniek is voor de site.
Geldigheidsduur: Sessie
  Naam: dwsecuretoken_
Domein: www.intersport.nl
Type cookie:
Doel: Niet geclassificeerd.
Geldigheidsduur: Sessie

Naam: dwsid
Domein: www.intersport.nl
Type cookie: Analytisch
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om de e-commercegedeelten van onze website te beheren en optimaliseren.
Geldigheidsduur: 24 maanden

Naam: eid
Domein: .criteo.com
Type cookie: Marketing
Geldigheidsduur: 6 maanden

Naam: fr
Domein: .facebook.com
Type cookie: Advertising
Doel: Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.
Geldigheidsduur: 3 maanden

Naam: i
Domein: .openx.net

Naam: id
Domein: .yieldlab.net
Type cookie: Advertising
Doel: Registreert een unieke ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: id5
Domein: .id5-sync.com
Doel: Niet geclassificeerd.
Geldigheidsduur: 3 maanden

Naam: IDE Domein: .doubleclick.net
Type cookie: Advertising
Doel: Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.
Geldigheidsduur: 1 jaar
  Naam: IDSYNC
Domein: .advertising.com
Type cookie: Advertising
Doel: Niet geclassificeerd.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: khaos
Domein: .rubiconproject.com
Type cookie: Advertising
Doel: Registreert gebruikersgegevens, zoals IP-adres, geografische locatie, bezochte websites en op welke advertenties de gebruiker heeft geklikt, met als doel het optimaliseren van de weergave van advertenties op basis van de verplaatsing van de gebruiker op websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: KRTBCOOKIE_244
Domein: .pubmatic.com
Type cookie: Advertising
Doel: We gebruiken deze cookie om onze gebruikers-ID's te correleren met die van onze partners (zoals klanten van het demand side-platform of andere bedrijven in de advertentietechnologie). We geven de informatie die de partner in deze cookie heeft opgeslagen over aan de partner wanneer deze overweegt advertenties aan te schaffen. Hierdoor kan de partner betere beslissingen nemen over het al dan niet weergeven van een advertentie.
Geldigheidsduur: 30 dagen

Naam: lastsearch
Domein: www.intersport.nl
Type cookie: Functioneel
Doel: Bewaren van de laatste zoekopdracht.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: tr_id
Domein: .vtracy.de
Type cookie:
Doel: Niet geclassificeerd
Geldigheidsduur:

Naam: tt_viewer
Domein: .teads.tv
Type cookie:
Doel: Niet geclassificeerd
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: tu
Domein: .ih.adscale.de
Type cookie:
Doel:
Geldigheidsduur:

Naam: tuuid
Domein: .bidswitch.net
Type cookie: Functioneel
Doel: Registreert of de gebruiker al dan niet heeft ingestemd met het gebruik van cookies. Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: tuuid
Domein: .creative-serving.com
Type cookie: Advertising
Doel: Meten van conversie. Deze anonieme informatie wordt gebruikt om waarde te bepalen van diverse advertentiepartners in een centrale adserver
Geldigheidsduur: 2 jaar

Naam: tuuid
Domein: ad.360yield.com
Type cookie: Advertising
Doel: Meten van de conversie. Deze anonieme informatie wordt gebruikt om de waarde te bepalen van een advertentiepartner en om af te kunnen rekenen met een advertentiepartner.
Geldigheidsduur: 2 jaar

Naam: tuuid_last_update
Domein: .creative-serving.com
Type cookie:
Doel: Niet geclassificeerd
Geldigheidsduur: 3 maanden

Naam: tuuid_last_update
Domein: ad.360yield.com
Type cookie: Advertising
Doel: Meten van de conversie. Deze anonieme informatie wordt gebruikt om de waarde te bepalen van een advertentiepartner en om af te kunnen rekenen met een advertentiepartner.
Geldigheidsduur: 2 jaar

Naam: tuuid_lu
Domein: .bidswitch.net
Type cookie: Functioneel
Doel: Niet geclassificeerd
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: U
Domein: .adsymptotic.com
Type cookie:
Doel: Verzamelt niet-identificeerbare gegevens die naar een niet-identificeerbare bron worden verzonden. De identiteit van de bron wordt geheim gehouden door het bedrijf, Whois Privacy Protection Service, Inc.
Geldigheidsduur: 3 maanden

Naam: uid
Domein: .adform.net
Type cookie: Marketing
Doel: Unieke identificatie
Geldigheidsduur: 60 dagen

Naam: uid
Domein: .criteo.com

Type cookie: Remarketing
Doel: Dynamische banners weergeven met de meest relevante productspecifieke advertenties, aanbevelingen op basis van statistische gegevens en browsergegevens
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: uid
Domein: .seadform.net
Type cookie:
Doel:
Geldigheidsduur:

Naam: uid
Domein: .turn.com
Type cookie:
Doel: Addthis deel knop
Geldigheidsduur:

Naam: UID
Domein: ads.stickyadstv.com
Type cookie: Analytisch
Doel:
Geldigheidsduur: 29 dagen

Naam: um
Domein: ad.360yield.com
Type cookie: Advertising
Doel: Meten van de conversie. Deze anonieme informatie wordt gebruikt om de waarde te bepalen van een advertentiepartner en om af te kunnen rekenen met een advertentiepartner.
Geldigheidsduur: 2 jaar

Naam: umeh
Domein: ad.360yield.com
Type cookie: Advertising
Doel: Meten van de conversie. Deze anonieme informatie wordt gebruikt om de waarde te bepalen van een advertentiepartner en om af te kunnen rekenen met een advertentiepartner.
Geldigheidsduur: 2 jaar

Naam: UserID1
Domein: .adfarm1.adition.com
Type cookie: Tracking
Doel: Niet geclassificeerd
Geldigheidsduur: 162 dagen

Naam: uu
Domein: .adscale.de
Type cookie:
Doel: Gebruikt om advertenties te targeten door de bewegingen van de gebruiker op verschillende websites te registreren.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: uuid
Domein: .angsrvr.com
Type cookie: Tracking
Doel: De cookie bevat een unieke identifier (UUID), die het mogelijk maakt om dezelfde bezoeker op meerdere pagina's en sessies te volgen
Geldigheidsduur: sessie

Naam: mako_uid
Domein: .eyeota.net
Type cookie: Marketing
Doel: Verzamelt gegevens over gebruikersbezoeken aan de website, zoals welke pagina's zijn geopend. De geregistreerde gegevens worden gebruikt om de interessegebieden en demografische profielen van de gebruiker te categoriseren in termen van doorverkoop voor gerichte marketing.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: matchadform
Domein: .w55c.net
Type cookie:
Doel: Niet geclassificeerd
Geldigheidsduur:

Naam: mvc
Domein: www.intersport.nl
Type cookie:
Doel:
Geldigheidsduur:

Naam: ONPLFTRH
Domein: ps.eyeota.net
Type cookie:
Doel: Niet geclassificeerd
Geldigheidsduur: sessie

Naam: PUBMDCID
Domein: .pubmatic.com
Type cookie: Advertising
Doel: Deze cookie slaat een ID op voor het toepasselijke PubMatic-datacenter dat wordt gebruikt om een advertentie in de browser van de gebruiker weer te geven.
Geldigheidsduur: 90 dagen

Naam: PugT
Domein: .pubmatic.com
Type cookie: Advertising
Doel: Deze cookie houdt bij wanneer cookies in de browser zijn bijgewerkt om het aantal oproepen naar de server-side cookie-opslag te beperken.
Geldigheidsduur: 30 dagen

Naam: put_2760
Domein: .rubiconproject.com
Type cookie: Advertising
Doel: Registreert gebruikersgegevens, zoals IP-adres, geografische locatie, bezochte websites en op welke advertenties de gebruiker heeft geklikt, met als doel het optimaliseren van de weergave van advertenties op basis van de verplaatsing van de gebruiker op websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken.
Geldigheidsduur: 29 dagen

Naam: rlas3
Domein: .rlcdn.com
Type cookie: Analytisch
Doel: Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte advertenties weer te geven.
Geldigheidsduur: 179 dagen

Naam: rpb
Domein: .rubiconproject.com
Type cookie: Advertising
Doel: Registreert gebruikersgegevens, zoals IP-adres, geografische locatie, bezochte websites en op welke advertenties de gebruiker heeft geklikt, met als doel het optimaliseren van de weergave van advertenties op basis van de verplaatsing van de gebruiker op websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken.
Geldigheidsduur: 29 dagen

Naam: rtn1-z
Domein: .rlcdn.com
Type cookie: Marketing
Doel: Niet geclassificeerd
Geldigheidsduur: 179 dagen

Naam: sess
Domein: .adnxs.com
Type cookie: Advertising
Doel: Deze cookie bevat een enkele, niet-unieke waarde: “1”. Het wordt door AppNexus gebruikt om te testen of een browser is geconfigureerd om cookies van AppNexus te accepteren.
Geldigheidsduur: 1 dag

Naam: SEUNCY
Domein: .semasio.net
Type cookie: Tracking
Doel: Registreert een uniek ID die het apparaat van de gebruiker identificeert voor terugkerende bezoeken.
Geldigheidsduur: 179 dagen

Naam: TapAd_DID
Domein: .tapad.com
Type cookie: Functioneel
Doel: Gebruikt om te bepalen welk type apparaten (smartphones, tablets, computers, tv's enz.) Door een gebruiker wordt gebruikt.
Geldigheidsduur: 2 maanden

Naam: TapAd_TS
Domein: .tapad.com
Type cookie: Functioneel
Doel: Gebruikt om te bepalen welk type apparaten (smartphones, tablets, computers, tv's enz.) Door een gebruiker wordt gebruikt.
Geldigheidsduur: 3 maanden

Naam: TDCPM
Domein: .adsrvr.org
Type cookie: tracking
Doel: Deze oude cookie werd op sommige webpagina's gebruikt voor het bijhouden van campagnes.
Geldigheidsduur:

Naam: TDID
Domein: .adsrvr.org
Type cookie: tracking
Doel: Deze oude cookie werd op sommige webpagina's gebruikt voor het bijhouden van campagnes.
Geldigheidsduur:

Naam: uuid Domein: .cquotient.com
Type cookie: Tracking
Doel: De cookie bevat een unieke identifier (UUID), die het mogelijk maakt om dezelfde bezoeker op
meerdere pagina's en sessies te volgen
Geldigheidsduur: sessie

Naam: uuid
Domein: .mathtag.com
Type cookie: Tracking
Doel: De cookie bevat een unieke identifier (UUID), die het mogelijk maakt om dezelfde bezoeker op meerdere pagina's en sessies te volgen
Geldigheidsduur: sessie

Naam: uuid2
Domein: .adnxs.com
Type cookie: Advertising
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om relevante advertenties te tonen op sites van derden via AppNexus (een programmatic online advertising platform). Deze cookie bevat een unieke willekeurig gegenereerde waarde die AppNexus in staat stelt browsers en apparaten te onderscheiden. Voor meer informatie over AppNexus en hoe dit cookie gebruikt wordt, verwijzen we je naar hun privacy pagina.
Geldigheidsduur: 18 maanden

Naam: uuidc
Domein: .mathtag.com
Type cookie: Advertising
Doel: Verzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals welke pagina's zijn geladen. De geregistreerde gegevens worden gebruikt voor gerichte advertenties.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: wfivefivec
Domein: .w55c.net
Type cookie: Advertising
Doel: Verzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals welke pagina's zijn geladen. De geregistreerde gegevens worden gebruikt voor gerichte advertenties.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: dwanonymous_
Domein: Digital storefront
Type cookie: Functioneel
Doel: Willekeurige ID gebruikt om een ongeregistreerde shopper of een shopper te identificeren die zich nog niet heeft aangemeld, onafhankelijk van de sessie. De * in de cookienaam is een waarde die uniek is voor de site.
Geldigheidsduur: 180 dagen

Naam: dwcustomer_*
Domein: Digital storefront
Type cookie: Functioneel
Doel: Identificeert een geregistreerde shopper. Wordt alleen gebruikt als de klant 'Mij onthouden' selecteert. De * in de cookienaam is een waarde die uniek is voor de site.
Geldigheidsduur: 180 dagen

Naam: dwpersonalization_*
Domein: Digital storefront
Type cookie: Analytisch
Doel: Houdt de deelname aan A / B-testgroepen bij voor analysedoeleinden. Als de shopper heeft deelgenomen aan een test, wordt de waarde gewist wanneer de klant zich afmeldt. De * in de cookienaam is een waarde die uniek is voor de site.
Geldigheidsduur: 180 dagen

Naam: dwsourcecode_*
Domein: Digital storefront
Type cookie: Marketing
Doel: Slaat de broncode op voor het volgen van campagnes en partners. De levensduur is vastgelegd in Business Manager. De * in de cookienaam is een waarde die uniek is voor de site. Geldigheidsduur: Varieert van 0 tot 999 dagen

Naam: dw_cookies_acc epted
Domein: Genesis
Type cookie: Functioneel?
Doel: Wanneer de verkoper de kennisgeving van de cookie-tip heeft ingeschakeld, wordt vermeld dat de klant heeft bevestigd dat cookies worden gebruikt. Zie SiteGenesis Standards Compliance voor meer informatie.
Geldigheidsduur: Sessie

Naam: dw_TLSWarning
Domein: Genesis
Type cookie: Functioneel
Doel: Geeft aan of de browser van de shopper alleen verouderde versies van TLS ondersteunt. Stel dit in op true als de browser de compatibiliteitscontrole mislukt of als de controle niet kan worden voltooid. Zie TLS Browser Detection voor informatie over de compatibiliteitscontrole Geldigheidsduur: Indien waar 15 min; indien fout 30 min

Naam: dw
Domein: Genesis
Type cookie: Functioneel
Doel: Instellen met dw_cookies_accepted.
Geldigheidsduur: Sessie

Naam: cquid
Domein: Einstein
Type cookie: Functioneel
Doel: Hashed ID voor een bekende shopper.
Geldigheidsduur: Sessie

Naam: __cqact
Domein: Einstein
Type cookie: Functioneel
Doel: Houdt de rij met browseractiviteiten vast totdat deze worden verzonden.
Geldigheidsduur: sessie

Naam: __cqviews
Domein: Einstein
Type cookie: Functioneel
Doel: Als sessionStorage niet beschikbaar is, bevat deze de laatst bekeken aanbevelingen totdat ze zijn verzonden
Geldigheidsduur: sessie

Naam: __cqsviews
Domein: Einstein
Type cookie: Functioneel
Doel: Als sessionStorage niet beschikbaar is, worden de producten in de meest recente zoekresultaten weergegeven totdat ze worden verzonden.
Geldigheidsduur: sessie

Naam: __cqcviews
Domein: Einstein
Type cookie: Functioneel
Doel: Als sessionStorage niet beschikbaar is, worden de producten op de laatst bekeken categoriepagina weergegeven totdat ze worden verzonden.
Geldigheidsduur: sessie

Naam: __cq_anchor
Domein: Einstein
Type cookie: Functioneel
Doel: Als sessionStorage niet beschikbaar is, bevat dit de ankerproducten voor aanbevelingen op een pagina.
Geldigheidsduur: sessie

Naam: weird_get_top_level_domain
Domein: Einstein
Type cookie: Einstein
Doel: Detecteert het hoofddomein op de pagina.
Geldigheidsduur: sessie

Naam: cq
Domein: Einstein
Type cookie: Functioneel
Doel: (Sessie-opslagobject) Test of sessionStorage beschikbaar is.
Geldigheidsduur: sessie

Naam: cq.anchor
Domein: Einstein
Type cookie: Functioneel
Doel: (Sessie-opslagobject). Bevat ankerproduct-ID's.
Geldigheidsduur: sessie

Naam: cq.viewReco
Domein: Einstein
Type cookie: Functioneel
Doel: (Sessie-opslagobject) Bevat de meest recent bekeken aanbevelingen.
Geldigheidsduur: sessie

Naam: cq.viewSearch
Domein: Einstein
Type cookie: Functioneel
Doel: (Sessie-opslagobject) Bevat producten uit de meest recente zoekresultaten.
Geldigheidsduur: sessie

Naam: cq.viewCategory
Domein: Einstein
Type cookie: Functioneel
Doel: (Sessie-opslagobject) Bevat producten van de meest recent bekeken categoriepagina.
Geldigheidsduur: sessie

Naam: bc
Domein: Einstein
Type cookie: Marketing
Doel: Bevat activiteitengeschiedenis, zoals de laatste 10 producten bekeken door de klant. Cookies van derden ingesteld op .cquotient.com
Geldigheidsduur: 30 dagen

Naam: _gid, _ga, _gat_UA-*
Domein: Google
Type cookie: Analytisch
Doel: Dit zijn prestatiecookies die we gebruiken om informatie te verzamelen over hoe onze bezoekers onze website gebruiken. We gebruiken deze informatie om rapporten samen te stellen en om de website-ervaring te verbeteren. De cookies verzamelen informatie zoals: het aantal bezoekers aan de website, waar bezoekers vandaan komen en de pagina's die ze hebben bezocht.
Geldigheidsduur: 2 jaar

Naam: userID
Domein:
Type cookie:
Doel: user ID for both non-registered and registered customer
Geldigheidsduur:

Naam: datr
Domein: Facebook
Type cookie: Marketing
Doel: Indien een bezoeker ingelogd is bij Facebook, kan Facebook via de website cookies op zijn/haar pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van zijn/haar status.
Geldigheidsduur: 2 jaar

Naam: _pk_id#
Domein: Datatrics
Type cookie: HTTP Cookie
Doel: Verzamelt statistieken over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina’s zijn gelezen.
Geldigheidsduur: 2 jaar

Naam: _pk_ref#
Domein: Datatrics
Type cookie: HTTP Cookie
Doel: Gebruikt door Piwik Analytics Platform om de verwijzende website te identificeren waarvan de bezoeker afkomstig is.
Geldigheidsduur: 6 maanden

Naam: _pk_ses#
Domein: Datatrics
Type cookie: HTTP Cookie
Doel: Gebruikt door Piwik Analytics Platform om pagina-aanvragen van de bezoeker tijdens de sessie te volgen.
Geldigheidsduur: 1 dag

Naam: PIWIK_SESSID
Domein: Datatrics
Type cookie: HTTP Cookie
Doel: Gebruikt door Piwik Analytics Platform om de sessiestatus van de bezoeker over paginabezoeken te behouden.
Geldigheidsduur: Session

Naam: datatrics_customData
Domein: Datatrics
Type cookie: HTTP Local Storage
Doel:Verzamelt gegevens over bezoekersgedrag van meerdere websites, om meer relevante advertenties weer te geven - Hierdoor kan de website ook het aantal keren dat de bezoeker dezelfde advertentie te zien krijgt beperken.
Geldigheidsduur: Persistent

Naam: datatricsTouchpointLoaded
Domein: Datatrics
Type cookie: HTTP Local Storage
Doel: Detecteert of synchronisatie van partnergegevens functioneert en momenteel actief is - Deze functie verzendt gebruikersgegevens naar externe advertentiebedrijven met het doel om gerichte advertenties te kunnen plaatsen.
Geldigheidsduur: Persistent

Naam: https://tr.datatrics.com/
Domein: Datatrics
Type cookie: Pixel tracker
Doel: Gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker.
Geldigheidsduur: Session


Disclaimer

Wij proberen de informatie vermeld op deze website zo goed mogelijk bij te houden en bij te werken indien nodig. We staan echter niet in voor de juistheid van de vermelde informatie, en zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die ontstaat als gevolg van gebruik van de website en/of vertrouwen op onjuiste informatie. Het is niet toegestaan (delen van) deze website over te nemen, openbaar te maken, te kopiëren of te gebruiken op enige wijze zonder dat wij daarvoor vooraf toestemming hebben gegeven.

Vragen?

Indien u vragen heeft over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens, of een verzoek zoals hierboven weergegeven wilt indienen, dan kunt u contact met ons opnemen:

Intersport Nederland

t.a.v. klantenservice

Koninginneweg 1, 3871 JZ, Hoevelaken, Nederland

Postbus 150, 3870 CD, Hoevelaken, Nederland

Mailen kan ook: klantenservice@intersport.nl