• Binnen 1-3 werkdagen thuisbezorgd
  • Gratis retourneren
  • Gratis afhalen in de winkel

Privacy statement

Algemeen
Deze website wordt beheerd door INTERSPORT. INTERSPORT is onderdeel van Euretco B.V.. Voor meer informatie over Euretco B.V. verwijzen wij je naar de volgende website: www.euretco.com.

Wij, INTERSPORT, dragen ervoor zorg dat persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met privacywet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met dit Privacy Statement willen we je graag informeren over welke persoonsgegevens we verwerken, wat we met je gegevens doen en welke rechten je als betrokkene hebt. Daarnaast willen we je informeren over de cookies die we plaatsen wanneer je deze internetsite bezoekt. Wij zullen persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en zullen alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Doeleinden van gegevensverwerking
Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een betrokkene, jij als bezoeker van de website en/of klant in dit geval. We verzamelen en verwerken verschillende persoonsgegevens, zoals je geslacht, voornaam, achternaam, e-mailadres, bezorg- en/of factuuradres, telefoonnummer, geboortedatum en bedrijfsnaam. INTERSPORT zal je nimmer om bijzondere persoonsgegevens, zoals geloofsovertuiging, politieke meningen, ras, gezondheid of anders, vragen. Het doel van deze gegevensverwerking is de uitvoering van een (koop)overeenkomst en/of het versturen van marketingberichten. De wettelijke grondslagen voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van een overeenkomst, door jou gegeven toestemming (bijvoorbeeld voor het ontvangen van de nieuwsbrief) of een gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Indien je toestemming hebt gegeven voor een bepaalde verwerking, heb je het recht die toestemming later in te trekken. Intrekking van je toestemming maakt eerdere verwerkingen gebaseerd op toestemming niet onrechtmatig, maar zorgt ervoor dat de verwerking moet worden beëindigd en jouw gegevens (na afloop van een eventuele bewaartermijn) moeten worden vernietigd.

Wij beschermen en beveiligen de persoonsgegevens die we verwerken op een passende manier. Waar nodig worden bewerkersovereenkomsten gesloten met derde partijen die bepaalde verwerkingen voor ons uitvoeren. We zullen jouw gegevens nimmer verstrekken aan andere derde partijen dan onze bewerkers zonder jouw toestemming. Verder bewaren we jouw persoonsgegevens voor zolang als dat noodzakelijk is in het kader van het doel waarvoor ze verzameld zijn.

Je hebt recht op inzage in de gegevens die we van/over je verwerken. Ook heb je het recht een verzoek tot correctie, afscherming en/of verwijdering te doen, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij zullen je verzoek uiterlijk binnen vier weken nadat je dit hebt ingediend, in behandeling nemen. Verder kun je, indien je daar aanleiding toe ziet, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

INTERSPORT-Spaarsysteem
INTERSPORT verzamelt en verwerkt ook persoonsgegevens in het kader van het INTERSPORT VIP-programma. Middels dit systeem kun je punten sparen bij aankopen die je doet, welke vervolgens ingezet kunnen worden in de vorm van spaartegoed bij een volgende aankoop. Om deel te kunnen nemen aan het systeem wordt ter registratie een aantal gegevens gevraagd: voor- en achternaam, e-mailadres en wachtwoord. Daarnaast kun je er zelf voor kiezen aanvullende gegevens in te vullen via de speciale app. Deze aanvullende gegevens kunnen zijn: geslacht, adresgegevens, geboortedatum en jouw favoriete INTERSPORT-winkel. Doel van de gegevensverwerking in het kader van het INTERSPORT VIP-programma is het registreren van spaarders en het onderhouden van contact met spaarders over (het vervallen van) spaartegoed. INTERSPORT kan de gegevens ook inzetten voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld voor het verzenden van een nieuwsbrief door INTERSPORT aan de spaarder. INTERSPORT zal de gegevens van de spaarder niet zonder toestemming van de spaarder delen met derde partijen, tenzij hiertoe een wettelijke plicht bestaat.

Cookies
Bij bezoek aan deze website plaatsen wij, INTERSPORT, een aantal cookies op jouw apparaat. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website geplaatst wordt op je laptop, tablet of telefoon. Zogeheten functionele en analytische cookies zorgen ervoor dat de website optimaal werkt, en geven statistische informatie over het gebruik van de website. Deze cookies mogen geplaatst worden zonder toestemming. Je kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van jouw browser te wijzigen. Bij een bezoek aan deze website worden geen tracking cookies geplaatst. De website van INTERSPORT maakt wel gebruik van de volgende cookies:

Storelocator:
Naam cookies: __utma, __utmb, __utmc, __utmz, __atuvc
Soort: Deze cookies bewaren de dealerlocatormap die je ziet als je naar een shop detail gaat.
Tijd: 24 uur

Google Analytics:
Soort: Deze cookie wordt gebruikt om te bekijken waar je vandaan komt. Deze kennis gebruiken we om onze site te verbeteren. Voor zover wij gebruik maken van Google Analytics, voldoen wij aan de eisen die de Autoriteit Persoonsgegevens hieromtrent stelt.
Tijd: 2 jaar
Meer informatie over cookies van Google: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies#cookiesSet

Addthis:
Naam cookies: __atuvc, di, dt, loc, psc, uid, uit, uvc,
Soort: Deze cookies bewaren waar je bent.
Tijd: 2 jaar
Je kunt je hier uitschrijven voor Addthis cookies: http://www.addthis.com/advertising-choices

Affiliate cookies:
INTERSPORT maakt gebruik van de diensten van Daisycon om aan performance based advertising te doen. Performance based advertising is een eerlijke vorm van adverteren omdat de adverteerder alleen voor daadwerkelijk en meetbaar resultaat vergoedt. Om voor dit meetbare resultaat te kunnen vergoeden dient er een match gemaakt te worden tussen de publisher die de bezoeker heeft doorgestuurd en de transactie die is gegenereerd. Hiervoor slaat onze partner Daisycon enkele anonieme gegevens op, en worden zogeheten affiliate cookies gebruikt. Het gebruik van affiliate cookies en de opslag van anonieme gegevens vormt geen gevaar voor de privacy van de bezoeker van deze website. Zie het privacystatement van Daisycon hierover.

Om dit proces te ondersteunen kan het zijn dat we anonieme data over transacties op onze website aan het systeem van Daisycon doorgeven. Deze transactiedata blijft in ons bezit en zal niet door derden gebruikt worden.

Disclaimer
Wij proberen de informatie vermeld op deze website zo goed mogelijk bij te houden, en bij te werken indien nodig. We staan echter niet in voor de juistheid van de vermelde informatie, en zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die ontstaat als gevolg van gebruik van de website en/of vertrouwen op onjuiste informatie. Het is niet toegestaan (delen van) deze website over te nemen, openbaar te maken, te kopiëren of te gebruiken op enige wijze zonder dat INTERSPORT daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Afmelden voor de nieuwsbrief
Indien je geen prijs meer stelt op het door www.intersport.nl toezenden van nieuwsbrieven, dan kun je door middel van een link in de toegezonden nieuwsbrief jezelf afmelden.

Contact opnemen met INTERSPORT
Als je vragen hebt over dit Privacy Statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of het gebruik van deze website, kunt je contact met ons opnemen via het contactformulier of op onderstaand adres:

INTERSPORT Nederland
Koninginneweg 1, 3871 JZ, Hoevelaken
Postbus 150, 3870 CD, Hoevelaken
E-mail: klantenservice@intersport.nl

Wijzigingen Privacy Statement
INTERSPORT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Intersport uses COOKIES to make sure you get the best experience on our website. If you continue we assume you consent to us using them.