Bel ons op 033 - 253 2533

Winkelmandje 0 items

Winkelmand is leeg

Voorwaarden gebruik app

Actievoorwaarden INTERSPORT voucher

 • Deze actie geldt tijdens de actieperiode van 20 juli t/m 30 september 2015
 • U ontvangt de voucher ná het downloaden van de INTERSPORT-app en het invullen van uw persoonlijke gegevens
 • De persoonlijke gegevens worden NIET gebruikt voor commerciële doeleinden na accordering actievoorwaarden
 • Na het aanvinken van de optie ‘Houd mij op de hoogte van toekomstige acties’ worden de persoonlijke gegevens gebruikt voor commerciële doeleinden
 • De voucher is eenmalig te gebruiken bij alle INTERSPORT-winkels in Nederland en via de webshop
 • De voucher is geldig t/m 30 september 2015
 • De voucher is geldig bij een minimale besteding van €50,-
 • Niet geldig i.c.m. KNLTB-korting, clubkortingen, overige kortingsbonnen en reeds afgeprijsde artikelen
 • De voucher is niet overdraagbaar of inwisselbaar voor contanten

 

Actievoorwaarden BOOTRANKING

 • Deze actie geldt tijdens de actieperiode van 20 juli t/m 30 september 2015
 • U kunt deelnemen aan de BOOTRANKING ná het downloaden van de INTERSPORT app en het invullen van uw persoonlijke gegevens
 • De door deelnemer aan INTERSPORT verstrekte (persoons-)gegevens worden verwerkt met het doel de deelnemer te kunnen laten deelnemen aan de actie, een en ander comform het bepaalde in de onderhavige actievoorwaarden. Daarnaast kan de deelnemer aangeven op de hoogte te willen blijven van toekomstige acties. Deelnemer kan zich hiervoor vervolgens op elk gewenst moment afmelden.
 • Deelname is uitsluitend mogelijk voor personen woonachtig in Nederland
 • Deelname aan de actie is kosteloos
 • Gedurende de actieperiode zullen er 10 voetbalschoenen worden uitgereikt aan de winnaars van de BOOTRANKING
 • Uit alle deelnames zal door een vertegenwoordiger van INTERSPORT op onpartijdige wijze een winnaar worden getrokken
 • De winnaar zal bekend worden gemaakt via de Facebook pagina van INTERSPORT
 • De winnaar dient bereid te zijn om zijn of haar identiteit bekend te maken, als dit door INTERSPORT wordt verlangd
 • INTERSPORT Nederland zal per e-mail contact opnemen met de winnaars om de prijs af te handelen
 • Bij uitblijven van een reactie wordt er een nieuwe winnaar gekozen, waarbij een wachttijd van 2 weken wordt aangehouden. De eerste winnaar verliest hiermee het recht op een prijs.
 • Medewerkers van en betrokkenen bij INTERSPORT en adidas zijn uitgesloten van deelname
 • Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd
 • Iedere winnaar kan maximaal 1 prijs winnen tijdens deze actieperiode
 • De te winnen prijs kan niet worden omgezet in een tegoed of geld
 • INTERSPORT behoudt zich het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen, indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn jegens deelnemers. De meest actuele actievoorwaarden zijn te allen tijde in te zien op de actiepagina
 • INTERSPORT is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiende uit deelname aan de actie of schade ten gevolge van gebruik van de prijzen
 • Geen enkele garantie kan gegeven worden met betrekking tot de correctheid, betrouwbaarheid of wijzigingen van de inhoud van de webpagina’s van de actie.
 • INTERSPORT is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor onsuccesvolle pogingen om deel te nemen aan de actie
 • Deelnemers staan in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door hem of haar aan INTERSPORT in verband met de deelname verstrekte (persoons-)gegevens
 • Bij een vermoeden van fraude of onrechtmatige beïnvloeden van de resultaten behoudt INTERSPORT zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie
 • Door deel te nemen aan de actie stemt deelnemer er mee in om, zonder aanspraak te zullen maken op enige vergoeding door INTERSPORT, vrijwillig mee te werken aan eventuele promotionele activiteiten van INTERSPORT die verband houden met de actie. INTERSPORT handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door INTERSPORT.
 • Op de actie en deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 • Voor vragen of klachten over de actie kan met INTERSPORT contact worden opgenomen via klantenservice@intersport.nl